baner1 

  ikona filmFILM PROMOCYJNY

 Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

 

Liceum Ogólnokształcącego

 

Oferta edukacyjna

 

Nabór do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

 Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego

w Lubrańcu

 

ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025

proponujemy nauczanie w trzech klasach pierwszych 

 

Przyrodnicza

przedmioty rozszerzone:

biologia, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

chemia, matematyka, język polski

INNOWACJA EDUKACYJNA

„ZDROWIE I URODA”

autorski program nauczania 

obejmujący elementy psychologii,    

dietetyki i kosmetologii

Humanistyczno-medialna

przedmioty rozszerzone: 

język polski, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

wos, geografia

INNOWACJA EDUKACYJNA

„KULTURA I MEDIA”

autorski program nauczania 

obejmujący social media, film

i teatr, muzykę, „kulturę słowa”

Matematyczno-społeczna

przedmioty rozszerzone:

matematyka, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

geografia, chemia, wos

INNOWACJA EDUKACYJNA

„REGIONY ŚWIATA”

autorski program nauczania 

obejmujący regiony turystyczne,    

historię regionu, kulinaria, rajdy,  

wycieczki turystyczne 

Wyboru klasy dokonują uczniowie na etapie naboru. W każdej klasie obowiązuje nauka dwóch języków obcych:
język angielski i język niemiecki.

 lo1  

    WNIOSEK O PRZYJĘCIE do LO imagesCAWBB12H    

WNIOSEK O PRZYJĘCIE do LO (forma edytowalna) pdf3 

w formie do edycji, należy go otworzyć w programie do edycji plików pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat w sprawie wykazu konkursów dających dodatkowe punkty – rok szkolny 2023/2024 

 

 

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

 

Branżowej Szkoły I stopnia

 

Oferta edukacyjna

Nabór do Branżowej Szkoły I stopnia

dla absolwentów szkoły podstawowej

Zespół Szkół w Lubrańcu

 

ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia

Przyjmujemy uczniów - młodocianych pracowników w zawodach:

 • piekarz
 • cukiernik
 • stolarz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • ślusarz
 • sprzedawca
 • kucharz
 • i inne zawody zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych
branżowa   

 

pdf3  FIRMY PARTNERSKIE

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zawarcie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

 

Kandydaci do BS I stopnia zobowiązani są do wykonania badań lekarskich potwierdzających zdatność do pracy w danym zawodzie. Bezpłatne badania można wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21. Skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły.

 

WNIOSEK O PRZYJECIE do BS I stopnia  imagesCAWBB12H 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Branżowej Szkoły I stopnia (forma edytowalna) pdf3

 

 w formie do edycji, należy go otworzyć w programie do edycji plików pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 15 maja 2024r.

 

 Ważne terminy

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych przez kandydatów.

od 15 maja 2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2024 r.

do 9 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 16 lipca 2024 r.

godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,a w przypadku szkoły 
prowadzącej
kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

.do 19 lipca 2024 r

do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 lipca 2024 r.
godz. 12.00

 Dokumenty wymagane przez szkołę

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

- podanie o przyjęcie do klasy pierwszej ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- inne dokumenty świadczące o osiągnięciach przedmiotowych, sportowych i artystycznych wymienionych w załącznikach do Komunikatu w sprawie wykazu konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024r.

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (kandydaci do BS I stopnia)
- zaświadczenie o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu (kandydaci do BS I stopnia)

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- dwie fotografie

- kartę zdrowia ucznia

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (kandydaci do BS I stopnia)
- zaświadczenie o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu (kandydaci do BS I stopnia)