pdf3PLAKATpdf3  ULOTKA   pdf3  FIRMY PARTNERSKIE

 

 

 Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

 

Liceum Ogólnokształcącego

 

Oferta edukacyjna zobacz     

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej imagesCAWBB12H    

WNIOSEK O PRZYJĘCIE do LO pdf3 

w formie do edycji, należy go otworzyć w programie do edycji plików pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres  e:mail szkoły  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wykaz konkursów dających dodatkowe punkty  ( Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3)

 

 Branżowej Szkoły I stopnia

               

Oferta edukacyjna zobacz       

WNIOSEK O PRZYJECIE do BS I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej imagesCAWBB12H 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE do Branżowej Szkoły I stopnia pdf3 

w formie do edycji, należy go otworzyć w programie do edycji plików pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres  e:mail szkoły  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 15 czerwca 2020r.

 

 Ważne terminy

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych przez kandydatów.

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

do 10 lipca 2020 r. (piątek)

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r. (piątek)

do 10 lipca 2020 r. (piątek)

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca 2020r.

do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 12 sierpnia 2020 r. (środa)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,a w przypadku szkoły 
prowadzącej
kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

 Dokumenty wymagane przez szkołę

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

- podanie o przyjęcie do klasy pierwszej ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- inne dokumenty świadczące o osiągnięciach przedmiotowych, sportowych i artystycznych wymienionych w załącznikach do Komunikatu w sprawie wykazu konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r.

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (kandydaci do BS I stopnia)
- zaświadczenie o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu (kandydaci do BS I stopnia)

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- dwie fotografie

- kartę zdrowia ucznia

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (kandydaci do BS I stopnia)
- zaświadczenie o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu (kandydaci do BS I stopnia)