Ulotka pracodawca str 2Ulotka pracodawca str 1  

Ulotka uczeń str 2Ulotka uczeń str 1

 

Informacja o egzaminach czeladniczych w 2023 roku

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 2023 word  
Zaświadczenie pracodawca  pobrane 1  
Druk przelewu wplaty pobrane 1  
   

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2022/2023 pobrane 1

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych

i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2022/2023pdf3

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023  pobrane 1

 Komunikat o przyborach część pisemna pdf3

Komunikat o przyborach część praktyczna pdf3

Komunikat o dostosowaniach pdf3

Komunikat w sprawie zadań jawnych pdf3

 Informatory o egzaminach zawodowych (Formuła 2019)

pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1
Cukiernik  Fryzjer  Mechanik pojazdów samochodowych  Sprzedawca
pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1
Stolarz Ślusarz  Piekarz Kucharz 
pobrane 1      
Murarz tynkarz      
Informator część ogólna pdf3