Nabór do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego
w Lubrańcu

ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

proponujemy nauczanie w trzech klasach pierwszych 

 

Psychologiczno-przyrodnicza

przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

język obcy, język polski, matematyka

 

INNOWACJA EDUKACYJNA

„ZDROWIE I URODA”

autorski program nauczania 

obejmujący elementy psychologii,    

dietetyki i kosmetologii

 

Dziennikarsko-medialna

przedmioty rozszerzone: 

język polski, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

wos, geografia, język niemiecki

 

INNOWACJA EDUKACYJNA

„KULTURA I MEDIA”

autorski program nauczania 

obejmujący social media, film

i teatr, muzykę, „kulturę słowa”

 

 

Ekonomiczno-turystyczna

przedmioty rozszerzone:

geografia, matematyka

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

wos, język niemiecki, język angielski

 

INNOWACJA EDUKACYJNA

„REGIONY ŚWIATA”

autorski program nauczania 

obejmujący regiony turystyczne,    

historię regionu, kulinaria, rajdy,  

wycieczki turystyczne 

 

 Wyboru klasy dokonują uczniowie na etapie naboru. W każdej klasie obowiązuje nauka dwóch języków obcych: język angielski i język niemiecki.