Dyrektorzy 

mgr Stefan Fedorowicz

(1945-1951)

mgr Franciszek Szunejko

(1951-1957)

mgr Jan Obrębski

(1957-1963)

mgr Eugeniusz Jabłoński

(1963-1972)

mgr Ryszard Szewczyk

(1973-1985)

mgr Andrzej Wąsikowski

(1985-2007)

mgr Jan Kobiela

(2007- obecnie)

 

   Nauczyciele Zespołu Szkół w Lubrańcu 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Brzuszkiewicz Daniel wychowanie fizyczne
mgr Chyba Anna język polski
mgr Górska Halina fizyka
mgr Karkosik Bożena geografia
mgr inż. Jarońska Katarzyna chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka
mgr Kobiela Jan geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kocińska Magdalena biologia
mgr Kwiatkowska Karolina religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Łukasik Magdalena matematyka
mgr Nazdrowicz Adam muzyka
mgr Nowakowska Iwona język angielski
mgr Paradzińska Małgorzata matematyka
mgr Przybysz Wojciech historia
mgr Pyrek Alina język polski
mgr Stańczak Marlena język angielski, biblioteka
mgr inż. Stasiak Ewa podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne
mgr Szczepańska Beata język niemiecki, pedagog
mgr Twardowski Przemysław wos

 

 

 Administracja i obsługa

Sekretarz Woźny/konserwator Sprzątaczka

Wójtowicz Agnieszka  

Czerniak Krzysztof  

Dorota Małobłocka

Małgorzata Mętlewicz

Danuta Pawłowska