Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Szkół w Lubrańcu jest Pani Marta Grzegórska.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: nr telefonu 54 230-46-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.pisemnie na adres siedziby Administratora: Zespół Szkół w Lubrańcu, ul. Brzeska 51, 87-890 Lubraniec.

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

6.Posiada Pan / Pani / uczeń prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

8.Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach ZS w Lubrańcu word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunkuword

Klauzula dla pracownikówword

Klauzula informacyjna dla kontarhentówword

Klauzula informacyjna dla stażysty-praktykantaword

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodzicówword

Klauzula informacyjna ZFŚSword

RODO_zgoda na publikację zdjęcia _BSword

RODO_zgoda na publikację zdjęcia _LOword