Spośród 9 osób, które dostarczyły kartki do Komisji Konkursowej, nagrodzone zostały 3 uczennice:
Weronika Chojnacka z kl. 2a - za zajęcie I miejsca,
Zuzanna Graczyk z kl. 2a – za zajęcie II miejsca,
Dominika Kapuścińska z kl. 1a – za zajęcie III miejsca.
Świąteczne kartki bożonarodzeniowe zostały wysłane do dzieci z hospicjum. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:
Stańczak Marlena
Jeska Joanna
Kwiatkowska Karolina