Plan lekcji obowiązujący od 28.01.2019r. pdf1

 Klasa  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 Ia

1.j.polski

2.wf

3.chemia

4.matematyka

5.religia

6.wok

7.j.angielski

1.historia

2.wos

3.j.polski

4.j.polski

5.matematyka

6.wf

7.religia

1.pp

2.j.angielski

3.matematyka

4.biologia

5.j.niemiecki

6.wf

 7.geografia

1.historia

2.j.polski

3.j.niemiecki

4.fizyka

5.j.angielski

6.edb

7.informatyka

1.informatyka

2.pp

3.wych

4.j.niemiecki

5.j.angielski

6.wr

 

 IIa

1.chem/geogr

2.chem/geogr

3.biol/j.niem

4.j.polski

5.j.polski

6.matematyka

7.wr

1.j.polski

2.biol/j.niem

3.matematyka

4.matematyka

5.historia

6.j.niemiecki

7.wf

1.chem/geogr

2.j.polski

3.j.angielski

4.j.angielski

5.wf

6.j.niemiecki

7.chem/geogr

1.biologia

2.biol/j.niem

3.religia

4.matematyka

5.wf

6.j.angielski

7.historia

 

1.chem/geogr

2.j.polski

3.wych

4.j.angielski

5.j.niemiecki

6.religia

IIIa

1.biologia

2.j.niem/biol

3.j.polski

4.religia

5.matematyka

6.j.angielski

7.matematyka

1.matematyka

2.j.polski

3.j.niem/biologia

4.j.niem/wf

5.wf/j.niem

6.religia

7.historia

1.j.angielski

2.matematyka

3.j.polski

4.j.polski

5.geogr/chem

6.geogr/chem

7.j.niem/wf

1.j.polski

2.matematyka

3.matematyka

4.wf/j.niem

5.j.niem/biol

6.historia

1.j.angielski

2.j.angielski

3.wych

4.geogr/chem

5.geogr/chem

6.j.niem/wf

7.wf/j.niem

I BS

Praktyczna

nauka

zawodu

Praktyczna

nauka

zawodu

1.j.polski

2.wf

3.chemia

4.matematyka

5.j.angielski

6.edb

1.religia

2.historia

3.fizyka

4.j.polski

5.wf

6.informatyka

1.matematyka

2.biologia

3.wych

4.wf

5.religia

6.geografia

7.wr

 

II BS

Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu

Praktyczna

nauka

zawodu

1.j.angielski

2.religia/rew

3.j.polski

4.pp

5.historia

6.wf

7.wf

1.j.polski

2.matematyka

3.wych

4.j.angielski

5.wf/rew

6.pp

7.religia

III BS

1.wych

2.j.polski

3.wf

4.wf

5.j.angielski

6.religia

 

1.fizyka

2.matematyka

3.wf

4.wos

5.religia

Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu