Celem stypendium jest rozwój kształcenia nagrodzonych uczniów. Stypendia zostały wręczone uczniom liceów i techników, których edukacja kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Każda szkoła do stypendium premiera mogła zgłosić jednego ucznia. Aby zostać zgłoszonym do udziału w programie, uczeń musiał otrzymać najwyższą średnią ze wszystkich ocen.  Kurator Oświaty, Marek Gralik zapewnił, że wyróżniona młodzież to najlepsi z najlepszych. Dyplomy wręczali Dorota Dzięgielewska z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z Markiem Gralikiem Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. Wręczenie dyplomów uświetnił występ kwartetu smyczkowego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena.