patriotycznych młodzieży, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży oraz artystyczna konfrontacja recytatorów. W konkursie uczestniczyli uczniowie okolicznych szkół 7 i 8 klas podstawowych, klas 3 gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła mogła zgłosić do udziału w konkursie trzech uczestników wyłonionych w ramach eliminacji szkolnych. W tegorocznej edycji każdy z uczestników konkursu zaprezentował jeden utwór poetycki bądź kompozycję wierszy F. Becińskiego oraz jeden utwór z Antologii Niepodległości.
Zwycięzcy kategorii szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce - Anna Zdzitowiecka - ZS CKR w Starym Brześciu
II miejsce - Michał Szkopiak - ZS Chodecz
III miejsce - Michał Ciesielski - Lo im. F. Becińskiego w Lubrańcu

Zwycięzcy kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum:
I miejsce - Karolina Balcerak - SP Brześć Kujawski
II miejsce - Patrycja Wysocka - PG Siemnówek
III miejsce - Alicja Borkowska - SP Lubraniec

Wyróżnienie - Wiktoria Skalska ZS Boniewo

Wyróżnienie - Joanna Woźniak - SP Osięciny