Wydawanie świadectw promocyjnych dla uczniów odbędzie się w dniu 26 czerwca na sali gimnastycznej według następującego porządku:
Godz. 9:00 – klasa 3z BS i 2z BS
Godz. 9:30 – klasa 1z BS
Godz. 10:00 – klasa 1aLO uczniowie 1-17 wg dziennika
Godz. 10:30 – klas 1a LO uczniowie 18-34 wg dziennika
Godz. 11:00 – klasa 1b LO
Godz. 11:30 – klasa 1c LO
Godz. 12:00 – klasa 2a LO
Wejście dla uczniów po odbiór świadectw od sali gimnastycznej.
Uczniowie przychodzą do po odbiór świadectw z zachowaniem bezpieczeństwa ze środkami ochrony osobistej.