W ramach zadania:  „Uczeń częścią społeczności szkolnej” kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych 14 lutego uczniowie klasy II Branżowej Szkoły I stopnia wraz z wychowawcą Ewą Stasiak zorganizowali sprzedaż wyjątkowych walentynkowych serduszek. Celem akcji było zebranie funduszy na organizację Strefy relaksu w szkole. Szkoła to nie tylko zajęcia lekcyjne, ale także relaks i wypoczynek. Nasi uczniowie wyszli z inicjatywą stworzenia takiego kącika do wypoczynku dla uczniów naszej szkoły. Zaletą takiego miejsca jest możliwość relaksu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.Relaks podczas przerw zapewnia większą efektywność podczas zajęć. Istotne stało się zatem stworzenie takiego miejsca, poprzez odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni funkcjonalnejW akcji połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły mógł zakupić słodkie walentynkowe serduszko i obdarować nim swoją sympatię, przyjaciela czy przyjaciółkę. Grupa uczniów wyruszyła także do sąsiadującej z naszą szkołą szkoły podstawowej i tam rozprowadzając słodkie serduszka pozyskiwała środki na realizację wytyczonego celu. Ciastka upiekł nam i sprzedał w promocyjnych cenach jeden z pracodawców, u którego nasi uczniowie odbywali praktyki zawodowe pan Jan Chałas. Pozyskaliśmy również sponsora, który w całości pokrył nam koszt zakupu ciastek. W akcji zebraliśmy 500 złotych, które przeznaczymy na organizację Strefy relaksu w szkole. Uczniowie uczestniczący w akcji wykazali się kreatywnością, przedsiębiorczością i wrażliwością na potrzeby społeczności szkolnej.

Kolejnym zadaniem, które zrealizowaliśmy było Planowanie dalszej edukacji – pogadanka z doradcą zawodowym. 

W dniach 12 i 24 lutego uczniowie klasy  I Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia poprowadziła Ewa Stasiak - nauczyciel odpowiedzialny za organizację doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Lubrańcu. Temat pierwszego spotkania brzmiał: Zespół – czy razem znaczy skuteczniej? Celem zajęć było analizowanie przez uczniów własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) w kontekście planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej. Uczniowie w trakcie zajęć wyjaśniali znaczenie umiejętności współpracy w pracy zawodowej, określali znaczenie odpowiedzialności za wykonanie zadania w grupie, wskazywali co utrudnia dobrą współpracę, a co jej sprzyja.

Uczestnicy spotkania podawali przykłady zadań zawodowych, które wykonywali w grupie w zawodzie, którego się uczą. Przykłady te stały się punktem wyjściowym do dyskusji na temat odpowiedzialności za powierzone zadanie, konsekwencji niewywiązania się ze zobowiązań, odpowiedniego podziału zadań, ustalenia osób za nie odpowiedzialnych. Podczas zajęć prowadzący podkreślił, że umiejętność pracy w zespole jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. W części zajęć warsztatowych uczniowie rozwijali umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w zespole oraz integrowali się z grupą.

Drugie spotkanie dotyczyło tematu: Moja przyszłość zawodowa. Celem zajęć było uzupełnienie informacji na temat systemu edukacji, zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi planowania oraz wyznaczania celów edukacyjnych i zawodowych, a także analiza i synteza informacji przydatnych w planowaniu kariery zawodowej.

Podczas zajęć uczniowie w zespołach dyskutując, opracowywali różnorodne ścieżki dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego (dla zawodu, którego uczniowie aktualnie uczą się w Branżowej Szkole I stopnia). Uczniowie określili, jakie mają możliwości rozwoju po ukończeniu BS I, np.: szkoła branżowa drugiego stopnia (BS II), kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), liceum dla dorosłych, podjęcie pracy zawodowej, założenie własnej firmy, natomiast osoby, które uzyskają świadectwo dojrzałości, mogą kontynuować naukę na studiach. Każdy z zespołów pracował tak, by wygenerować jak najwięcej pomysłów. Dzięki temu powstało kilka alternatywnych ścieżek kształcenia. Każdy z uczniów mógł wśród nich znaleźć najciekawszą dla siebie propozycję.

Dnia 18 lutego nasi maturzyści uczestniczyli w Akademickich Spotkaniach organizowanych w ramach Akademickich Inicjatyw. Akademickie Inicjatywy są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów, stojących przed wyborem uczelni wyższej. Ich celem jest propagowanie wyboru szkoły wyższej jako dalszej drogi życiowej oraz doradztwo zawodowe. Akademickie Spotkania to forma promocji oferty uczelni wyższych bezpośrednio wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w danej szkole. Nasza młodzież miała okazję poznać ofertę edukacyjną wielu szkół wyższych. Prezentacja składała się ze zwięzłego przedstawienia Uczelni (wydziały, kierunki, zasady rekrutacji, itp.), a także wyświetlenia filmu promocyjnego. W trakcie spotkania uczniowie mogli zdobyć informacje o interesujących ją kierunkach czy uczelniach.

Zadaniem trzecim, które zrealizowaliśmy był Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel. W związku z realizacją tego zadania 20 lutego Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję charytatywną, której celem było zebranie funduszy na rzecz FUNDACJI KAPUCYNI I MISJE „SOS dla Afryki”. Dokonaliśmy rejestracji online przystępując do akcji, poinformowaliśmy młodzież o tej akcji i zaproponowaliśmy młodzieży z kl. Ic aktywne włączenie się w akcję. Zgłosiło się 9 wolontariuszek z tej klasy oraz troje z kl.2a (uczniowie ci byli już wolontariuszami w tej akcji w roku poprzednim). Na zebraniu przedstawiliśmy szczegóły i ustaliliśmy plan działania. Wolontariusze zobowiązali się przynieść do szkoły po minimum 20 domowych pączków. Deklarowali, ze do akcji włączą się w ten sposób ich mamy oraz babcie. Nagrodą była dla nich możliwość aktywnego działania oraz pamiątkowe t-shirty, które otrzymaliśmy od fundacji. Dzięki plakatom i akcji informacyjnej w mediach społecznościowych rozreklamowaliśmy naszą akcję. W czwartek, 20 lutego, przygotowaliśmy dekorację, nakryliśmy stół z pączkami, graliśmy klimatyczną muzykę na szkolnym korytarzu i sprzedawaliśmy pączki. Pieniądze zbieraliśmy do specjalnych skarbonek. Grupa uczniów wyruszyła też do miejscowych instytucji częstując pączkami i zbierając datki. Zebraliśmy 1020 zł – ponad 2 razy więcej niż w roku ubiegłym. Kwotę te przekazaliśmy na konto fundacji i już otrzymaliśmy podziękowania i informację zwrotną. Cała ta akcja została udokumentowana fotograficznie oraz nasza szkolna telewizja przygotowała i opublikowała w mediach społecznościowych relację video. Nauczycielem odpowiedzialnym za realizację zadania była p. Iwona Nowakowska.