Celem konkursu jest m. in. popularyzowanie poezji Franciszka Becińskiego, promowanie regionu - Kujaw, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży oraz artystyczna konfrontacja recytatorów. W konkursie uczestniczyło 37 uczniów szkół ponadpodstwowych oraz podstawowych. Każda szkoła mogła zgłosić do udziału w konkursie trzech uczestników wyłonionych w ramach eliminacji szkolnych. W tegorocznej edycji każdy z uczestników konkursu zaprezentował jeden dowolnie wybrany utwór poetycki bądź kompozycję wierszy Franciszka Becińskiego oraz jeden wiersz Franciszka Becińskiego o charakterze patriotycznym.

Zwycięzcy kategorii szkoła ponadpodstawowa:
I miejsce - Weronika Chojnacka - LO im. F. Becińskiego w Lubrańcu
II miejsce - Małgorzata Bazelewska - ZS w Izbicy Kujawskiej
III miejsce - Anna Zdzitowiecka - ZS CKR w Starym Brześciu

Wyróżnienie - Paulina Wilkowska - ZS w Lubrańcu Marysinie

Zwycięzcy kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce - Joanna Woźniak - SP Osięciny
II miejsce - Julia Gasińska - SP Paniewo
III miejsce - Amelia Ochocińska - SP Osięciny

Wyróżnienie - Paweł Wójtowicz - SP Lubraniec