W tym szczególnym roku, w którym wspominamy 101. rocznicę odzyskania niepodległości, 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 40. rocznicę historycznej I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu chcemy zatrzymać się nad naszą historią i nad POLSKIMI DROGAMI DO WOLNOŚCI. W programie również wspólne śpiewanie polskich pieśni i piosenek patriotycznych .