przywołując obrazy, poezję i słowa wielkich Polaków - wprowadzili nas w niezwykły nastrój. Włączając się w śpiew pieśni żołnierskich i patriotycznych mogliśmy wspólnie przeżywać radość z odzyskanej 101 lat temu wolności.