Cała społeczność szkolna i zaproszeni goście: p. Karol Matusiak i p. Jerzy Pawłowski – radni Powiatu Włocławskiego oraz p. Jarosław Nowakowski – Przewodniczący Rady Rodziców, wysłuchali programu słowno – muzycznego poświęconego poezji Patrona, byli świadkami ślubowania przedstawicieli ponad 90 pierwszoklasistów. Nie zabrakło także życzeń i słów uznania oraz wdzięczności dla nauczycieli i pracowników administracji.