Opiekunem była p. Iwona Nowakowska. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich powiatowych szkół średnich. Ich zadaniem było rozwiązanie testu pisemnego, następnie wyłoniono 5 finalistów, którzy przed jury i szeroką publicznością odpowiadali na pytania w części ustnej. Cieszymy się z sukcesu naszych uczniów i gratulujemy serdecznie!