14 maja 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu, na którym opracowany został plan działania. 20 maja na szkolnych korytarzach uczniowie rozwiesili plakaty zachęcające do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W dniu 21 maja szkolny koordynator projektu – p. Joanna Jeska – przeprowadziła lekcje w ramach akcji „Młodzi głosują" w klasach: 1BS, 2BS oraz 2a. W tym samym dniu grupa projektowa pod kierunkiem nauczyciela przeprowadziła zajęcia edukacyjne w klasie 1a.
Szkolny koordynator projektu wraz uczniami biorącymi udział w przedsięwzięciu przypomnieli kolegom i koleżankom o zbliżającym się wydarzeniu, związanym z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja b.r. Podczas lekcji zespół wykorzystał scenariusze zamieszczone na platformie internetowej, opracowane przez CEO, oraz przygotowaną prezentację multimedialną. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat PE, składu parlamentarzystów, sprawowanych przez nich funkcji oraz obowiązków. Poznali sposób działania PE, komisji i sesji plenarnych. Ponadto, zapoznali się z bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PE, a także z tymi, które zostały już zrealizowane.
Następnie, rozpoczęła się w klasie dyskusja dotycząca wpływu obywateli na pracę europosłów. Przedstawione zostały sposoby kontrolowania przez obywateli poczynań Parlamentu i europejskich instytucji. Uczniowie zapoznali się również ze sposobami kontaktowania się z parlamentarzystami.
Pod koniec lekcji, przypomniane zostały informacje dotyczące tego, czym jest petycja, kto może ją napisać i jakie są sposoby jej składania. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, których zadaniem było napisanie przykładowej petycji do europarlamentu.
Zajęcia przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem!
W ramach projektu „Młodzi głosują", uczniowie naszej szkoły brali udział w tzw. grywalizacji, realizując zadania zamieszczone na platformie internetowej i zdobywając punkty.
23 maja w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, którą przeprowadziła grupa projektowa. W tym wydarzeniu wzięło udział 50 uczniów.
Od godziny 8:00 członkowie szkolnej komisji wyborczej przygotowywali salę przeznaczoną do przeprowadzenia głosowania. Każda karta została opieczętowana, a urna - zabezpieczona. Po zakończeniu głosowania, członkowie komisji otworzyli urnę, policzyli głosy i uzupełnili protokół. Następnie wyniki zostały umieszczone na platformie internetowej.
Młodzi nie zawiedli - frekwencja wyborcza wyniosła 93%. Najwięcej głosów otrzymał Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15".
Szkolne wybory przebiegły w miłej i spokojnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z faktu, iż mogli uczestniczyć w projekcie „Młodzi głosują", a tym samym poszerzyć swoją wiedzę na temat kompetencji Parlamentu Europejskiego i zasad wyborów.

Joanna Jeska