Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na spotkanie z Janem Nowickim zaprosiło okoliczne gimnazja, młodzież słuchała opowieści aktora i pytała o role filmowe.
Warto było przypatrywać się i przysłuchiwać człowiekowi , który osiągnął sukces i nie zapomniał o korzeniach - o swojej małej ojczyźnie!

Iwona Nowakowska