27 czerwca nasi maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości. Maturę zdało 83,7% tegorocznych absolwentów. W kraju zdawalność w liceach wyniosła 80,00%, a w woj. kujawsko-pomorskim 80,05%.

 wykres matura14