Dzień ten jest polskim świętem państwowym. Jest to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowione 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy - Karta Nauczyciela, obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. W naszej szkole, dzień ten obchodzony był w atmosferze radości i dobrego humoru. Klasa 3a przedstawiła apel składający się z kilku części. Były piosenki, krótkie wierszyki o nauczycielach i innych pracownikach. Wielki aplauz wzbudziły slajdy pt. "Nasi nauczyciele... dawniej i dziś", gorąco oklaskiwano trafne komentarze do zdjęć "maluchów".

 7  7a    6 6a  
   4 4a    1  1a

Nauczycielem roku został pan prof. Piotr Wojtasik. 
Uczniowie uhonorowali go za wielkie serce, serdeczność i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji. 

 

 3