W tym uroczystym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Tekst ślubowania odczytała uczennica klasy 1a Aleksandra Nowak. Następnie młodzież w krótkim montażu poetyckim przedstawiła sylwetkę i twórczość  patrona szkoły. Wybrane wiersze stanowiły swoistą biografię Franciszka Becińskiego. Wiersze recytowały uczennice klasy 3a i 2b.

W drugiej części apelu przewodnicząca samorządu uczniowskiego Maria Szulc  złożyła życzenia  wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Nauczycielom zadedykowano również  piosenkę, którą wykonała Patrycja Jakubiak oraz wręczono kwiaty.

Małgorzata Paradzińska